Za vikárkou se 7.září sešly děti s rodiči a při táboráku venku, v sále při hrách prožili všichni vydařené odpoledne. Děti byly tentokrát samostatnější a tak si „dospěláci“ mohli sdělit dojmy z dovolené a z akcí, které v Zádveřicích proběhly v nedávné době.

Když jsme se po 18. hodině rozcházeli domů, tak s dobrým pocitem, že setkání na půdě sboru je příjemné, zábavné a prosté konfrontací.

Další setkání připravujeme na říjen. Bude to setkání u videoprojekce s našimi zážitky z léta .. Těšíme se na další setkání.