Českobratrská církev evangelická – Zádveřice – Raková

Statutárními zástupci farního sboru:
farář Mgr. Pavel Šebesta, tel.  734 523 760
kurátor Ing. Ludvík Pastyřík, tel. 605 905 105

Adresa: Zádveřice 139, 763 12 Vizovice
E-mail: zadverice@evangnet.cz

Salár, platbu na Jeronýmovu jednotu i dary sboru můžete předat při nedělních bohoslužbách v kostele, přinést pokladní s. Ivetě Braborcové na obecní úřad v Zádveřicích nebo je posílat přímo na účet farního sboru u Poštovní spořitelny č. účtu 189329618/0300. Za všechny poskytnuté finanční prostředky vám děkujeme.