Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších a nejsmutnějších událostí v životě. Církev nabízí pozůstalým možnost důstojného rozloučení se zemřelým v kostele při smuteční bohoslužbě.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích nabízí také kostel a službu svého kazatele k necírkevním pohřbům. S naším kazatelem lze domluvit pohřeb, který bude mít zcela civilní charakter. Kazatel pozůstalým také nabídne setkání před pohřbem, při kterém je možné hlouběji a citlivě hovořit o zesnulém a o nastalé ztrátě. Také v těžké době po pohřbu může kazatel podle potřeby a situace doprovázet pozůstalé v jejich zármutku.
Kostel v Zádveřicích je pro pohřby dostatečně velký s ozvučením a dobrou akustikou pro hudbu a zpěv. Délka pohřbu může být v kostele taktéž téměř neomezená, v blízkosti kostela se rovněž nachází hřbitov. Dostupnost kostela pro smuteční hosty je ideální z obcí Zádveřice – Raková, Lípa, Želechovice nad Dřevnicí, Hvozdná, Lužkovice, Veselá, Klečůvka a Slušovice.