Dne 25. září, tj. v neděli, se koná sborový zájezd do Kroměříže. Jeho součástí je návštěva bohoslužeb našeho sboru a prohlídka města. Mimo jiné i pověstných kroměřížských zahrad.

Odjedeme autobusem  firmy Jančík ze Zádveřic od Radniční restaurace v 8.30 hodin. Návrat je plánován kolem 17 hodiny odpolední.  Zájemci se mohou přihlašovat zápisem na listinu v kostele nebo na faře. Při zápisu se skládá poplatek 100,- Kč.

Všichni jste srdečně zváni, členové i nečlenové farního společenství.

Těšíme se na vaši účast a na společné zážitky z této návštěvy.

Za všechny

staršovstvo sboru ČCE

Zádveřice-Raková