Autor: administrator Strana 3 of 5

Prokřikuj a zpívej 2012

Prokřikuj a zpívej!

tímto logem uvede bratr Ladislav Moravetz svůj program v Zádveřicích 29. ledna. Náš celocírkevní kantor poslouží  svým uměním při vedení hudební části  bohoslužeb od 8:45 a pak odpoledne od 14 hodin uvede své posluchače do interpretace písní ze zpěvníku a zahraje písně ze svého nového CD.

Všichni jste srdečně zvání do kostela na bohoslužby a pak i odpoledne na vikárku na mimořádné setkání s  mužem pro hudbu zapáleným. Můžeme se všichni těšit na skvěle zvládnutou interpretaci církevní hudby v jeho podání.

Sborový výlet 2011

Dne 25. září, tj. v neděli, se koná sborový zájezd do Kroměříže. Jeho součástí je návštěva bohoslužeb našeho sboru a prohlídka města. Mimo jiné i pověstných kroměřížských zahrad.

Odjedeme autobusem  firmy Jančík ze Zádveřic od Radniční restaurace v 8.30 hodin. Návrat je plánován kolem 17 hodiny odpolední.  Zájemci se mohou přihlašovat zápisem na listinu v kostele nebo na faře. Při zápisu se skládá poplatek 100,- Kč.

Všichni jste srdečně zváni, členové i nečlenové farního společenství.

Těšíme se na vaši účast a na společné zážitky z této návštěvy.

Za všechny

staršovstvo sboru ČCE

Zádveřice-Raková

Web © CCE Zádveřice. Všechna práva vyhrazena.& www.editorweb.cz