3. 12. První neděle adventníbohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. v kostele.

10. 12. Druhá neděle adventní – čtené bohoslužby v 9:45 hod. v kostele.

17. 12. Třetí neděle adventní bohoslužby s dětskou besídkou v 9:45 hod. v kostele.

24. 12. Čtvrtá neděle adventníštědrodenní bohoslužby v 15 hod. v kostele.

25. 12. Boží hod vánočnísváteční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. v kostele.

26. 12. Druhý svátek vánočnísváteční bohoslužby v 9:45 hod. ve sborovém domě.

31. 12. Poslední bohoslužby v roce 2023 nedělní bohoslužby s připomínkou zesnulých v 9:45 hod. ve sborovém domě.

6. 1. První bohoslužby v novém roce 2024 – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. ve sborové domě.