Adventní, vánoční a novoroční bohoslužby

27. 11. První neděle adventní – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod.

4. 12. Druhá neděle adventní – nedělní bohoslužby v 9:45 hod.

11. 12. Třetí neděle adventní – čtené nedělní bohoslužby v 9:45 hod.

18. 12. Čtvrtá neděle adventní – bohoslužby s dětskou besídkou v 9:45 hod.

24. 12. Štědrý den – štědrovečerní bohoslužby v 15 hod.

25. 12. Boží hod vánoční – sváteční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod.

26. 12.. Druhý svátek vánoční – sváteční bohoslužby v 9:45 hod. ve sborovém domě.

31. 12. Poslední bohoslužby v roce 2022 – bohoslužby s připomínkou zesnulých v 13:30 hod. ve sborovém domě.

1. 1. První bohoslužby v novém roce 2023 – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. ve sborovém domě.