Náš sbor se rozhodl ubytovat občany z Ukrajiny, které odešly ze své země před válkou. V současné době jsou ve sborovém domě ubytované dvě paní. Konkrétně jde o paní Niňu ze Záporoží a paní Olgu z Kreminny. Jmenovaná města jsou na východě Ukrajiny u hranic s Ruskou federací. Paní Niňa i Olga ztratily své domovy a utekly před hrůzostrašnou a děsivou válkou. Obě jsou za naši pomoc vděčné a celému sboru děkuji za dočasný azyl a lidskou podporu a solidaritu. Chtějí být v našem sboru užitečné a nápomocné, takže se již zapojily do úklidu farní zahrady a přilehlých farních pozemků. Účastní se rovněž sborového života a chtějí se v rámci možností začlenit i do života v naší obci. Věřme, že se situace na Ukrajině v brzké době uklidní. I o velikonočních svátcích se budeme modlit za mír na Ukrajině a odchod ruské armády z okupovaného území.