Adventní, vánoční a novoroční bohoslužby

  • 19. prosince  4. neděle adventní  – 9.45 hod. bohoslužby s dětskou besídkou
  • 24. prosince  Štědrý večer – 15:00 hod. Štědrovečerní bohoslužby
  • 25. prosince  Hod Boží vánoční – 9.45 hod. sváteční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně a zpěvem písní J. J. Ryby České mše vánoční v podání pěveckého souboru
  • 26. prosince  Druhý svátek vánoční – 9.45 hod. sváteční bohoslužby
  • 31. prosince Poslední bohoslužby v roce 2021 – 13.30 hod. bohoslužby s připomínkou zesnulých
  • 2. ledna První bohoslužby v novém roce 2022 – 9.45 hod. bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně