V neděli 24. listopadu 2019 si slavnostní bohoslužbou připomeneme 150. výročí vysvěcení kostela. Bohoslužbu  s vysluhováním svaté Večeře Páně povede br. farář Pavel Šebesta z Hodonína, který bude v našem sboru působit od července 2020 jako farář. Bohoslužby doprovodí zpěv pěveckého sboru a dětí, slovo o historii kostela přednese Ing. Jan Zetěk.