Výroční sborové shromážděníse koná 10.3.2013 na vikárce:

Začátek je v 8,45

Přikládáme výsledky hospodaření  2012 a rozpočet na rok 2013

Stav účtu vedeného u ČSOB k 1.1.2012

87 063,96 Kč

Stav účtu vedeného u ČSOB k 31.12.2012
124 607,37 Kč

Pokladní hotovost k 1.1.2012
26 521,00 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2012
35 776,00 Kč

Náklady zúčtované v roce 2012

Výnosy zúčtované v roce 2012

Spotřební materiál
9 093,00 Kč

Nájem bytu, Sborový dům
23 000,00 Kč

Energie:
plyn
55 066,15 Kč
Ostatní výnosy a tržby za tisk koncert Hradišťan: 71795,-Kč
78 195,00 Kč
el.energie
39 951,00 Kč
voda
4 656,00 Kč

Úroky u BU
8,56 Kč
Zboží – EK, KJ (k odprodeji)
8 394,00 Kč
Přijaté dary:
Opravy:
chrámové sbírky
116 526,00 Kč
běžné opravy, údržba
9 735,00 Kč
dary z toho:
102 950,00 Kč
cestovné
1 204,00 Kč
obec Zádveřice 20 000,-
občerstvení
3 562,00 Kč
Salár
193 800,00 Kč
Ostatní služby:
Výnosy celkem
514 479,56 Kč
telekomunikace
6 222,00 Kč
Hospodářský výsledek
158 453,41 Kč

ostatní (poštovné,..)
3 798,00 Kč
Mzdové náklady
12 300,00 Kč
Jiné náklady (bankovní poplatky, správní poplatky,pojištění..) koncert Hradišťan: 85000,-Kč
91 880,00 Kč
Daně
591,00 Kč
Seniorátní repartice
8 637,00 Kč

Celocírkevní repartice
23 937,00 Kč
Personální fond
77 000,00 Kč

Náklady na provoz sboru
356 026,15 Kč

Rozpočet na rok 2013
Náklady
Spotřební a kancel. materiál, zboží
10 000,00

Spotřeba energie
100 000,00

Běžná údržba: oprava 2. části varhan renovace dveří kostela
265 000,00

Cestovné
1 500,00

Prezentace – dary křesť.služby a sbor.pohošt.
3 500,00

Telekomunikace
6 500,00

Spotřeba ostatních služeb
10 000,00

Mzdové náklady vč. pojištění   29 520,00

Daně a poplatky  600,00

Odvod repartic seniorátních  9 064,00

Odvod repartic celocírkevních  27 848,00

Odvod do PF    78 500,00
Ostatní náklady  20 000,00
Náklady celkem   562 032,00 Kč