Rubrika: Aktuality Strana 2 of 20

Adventní, vánoční a novoroční bohoslužby 2023

3. 12. První neděle adventníbohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. v kostele.

10. 12. Druhá neděle adventní – čtené bohoslužby v 9:45 hod. v kostele.

17. 12. Třetí neděle adventní bohoslužby s dětskou besídkou v 9:45 hod. v kostele.

24. 12. Čtvrtá neděle adventníštědrodenní bohoslužby v 15 hod. v kostele.

25. 12. Boží hod vánočnísváteční bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. v kostele.

26. 12. Druhý svátek vánočnísváteční bohoslužby v 9:45 hod. ve sborovém domě.

31. 12. Poslední bohoslužby v roce 2023 nedělní bohoslužby s připomínkou zesnulých v 9:45 hod. ve sborovém domě.

6. 1. První bohoslužby v novém roce 2024 – bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně v 9:45 hod. ve sborové domě.

Vánoční sborový dopis 2023

Milí sourozenci v Kristu,

„A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.“ J 1, 5

Vánoční svátky jsou svátky Kristova narození. V České republice se slaví na začátku zimy, kdy jsou krátké dny a dlouhé noci. V těchto dnech je slunečního světla opravdu málo. Má to i svůj duchovní smysl, neboť v těchto dnech můžeme v kostelních lavicích vyznávat: Ježíš Kristus je oním sluncem, které dává světlo, teplo, život a naději. Ježíš je tím světlem, které svítí do temnot tohoto světa.

S temnotou se ovšem nepotkáváme pouze v přírodě, ale přeneseně i ve světě lidí. A nemusíme myslet jen na katastrofy a hrůzy, které se v posledních letech dějí v tomto světě. Temnota totiž může být i v naší mysli a v našem srdci. To tehdy, když se z našeho života zcela vytratí slušnost, zdvořilost, láska, odpuštění a smíření. A když přestaneme věřit trojjedinému Bohu.

V Bibli světlo velmi úzce souvisí s Pánem Bohem. A temnota naopak úzce souvisí se Zlým. Ve tmě je něco hrozného, děsivého, ďábelského. Avšak i v rafinovaných ďábelských temnostech svítí jasné světlo. Jako křesťané věříme, že tímto světlem je Ježíš Kristus. A v pozemském Ježíši z Nazareta přišel na tuto zemi Bůh sám. Věříme, že Ježíš je světlo, které dává našemu životu smysl, naději a orientaci.

Bez světla můžeme lehce zabloudit nebo ztratit správný směr. Věříme, že Ježíš je světlem, které nám umožňuje orientaci, i když je kolem ta nejdelší noc v roce. Ježíšovo narození znamená, že Bůh se nezdržuje pouze ve světle nebeském, ale že přichází za námi na zem i do temnoty našich vin a selhání.

Betlémské světlo však není velké a oslnivé. Je docela malé a nepatrné. A přesto je vidět z velké dálky a mnohým dává orientaci v životě. Betlémské světlo je ukazatel, protože ukazuje lidem cestu k Bohu, k bližnímu a dává životu smysl a naději.

Přeji vám požehnaný advent a pokojné vánoční svátky a budu rád, když zavítáte do našeho kostela.

Pavel Šebesta, farář

Sestry a bratři, přátelé farního sboru

Rádi bychom vám poděkovali za poskytnuté finanční prostředky – salár a dary. Náš kostel je výraznou architektonickou dominantou obce a je naší povinností o něj pečovat. Letos se podařilo dokončit v kostele nátěry dřevěných sloupů, zábradlí a podlah nahoře u varhan. Mimo to jsme museli dostát i finančním závazkům, jako jsou odvody do personálního fondu, příspěvky do celocírkevních sbírek či úhrada energií. V blízké budoucnosti nás čeká velká investice do nové střešní krytiny kostela a související opravy tesařských konstrukcí krovu. K tomuto dílu budeme hledat prostředky prostřednictvím dotace z evropských fondů, z fondu Jeronýmovy jednoty, sbírky a vítaná bude i pomoc z obce.

Své finanční dary můžete odevzdat pokladní sboru s. Ivetě Braborcové na obecním úřadě v Zádveřicích nebo je můžete poslat přímo na účet farního sboru u Poštovní spořitelny číslo účtu 189329618/0300. Věříme ve vaši štědrost a obětavost a za všechny poskytnuté finanční prostředky vám děkujeme. Za finanční příspěvek děkujeme i obci Zádveřice-Raková.

Přejeme vám požehnané Vánoce a v novém roce vše pěkné, podložené pevným zdravím. Těšíme se na setkání s vámi.

Staršovstvo sboru ČCE Zádveřice-Raková

 

Web © CCE Zádveřice. Všechna práva vyhrazena.& www.editorweb.cz