Rubrika: Pořádané akce Strana 3 of 4

Výlet do Bratislavy 2013

Zveme všechny zájemce na sborový zájezd do metropole Slovenské republiky Bratislavy. Zájezd se uskuteční 23.června, tj. v neděli. Odjíždíme od Radniční restaurace v 8.hodin ráno.
Cena zájezdu je 220,-Kč.
Platby  přijímáme předem až do naplnění kapacity sedadel v autobusu.
Peníze přijímá paní Jiřina Hurtová, zaplatit lze i na faře nebo při návštěvě bohoslužeb.
Těšíme se na společně prožitý den.
Za všechny zájemce

M.Vavrečka

Sborový výlet 2011

Dne 25. září, tj. v neděli, se koná sborový zájezd do Kroměříže. Jeho součástí je návštěva bohoslužeb našeho sboru a prohlídka města. Mimo jiné i pověstných kroměřížských zahrad.

Odjedeme autobusem  firmy Jančík ze Zádveřic od Radniční restaurace v 8.30 hodin. Návrat je plánován kolem 17 hodiny odpolední.  Zájemci se mohou přihlašovat zápisem na listinu v kostele nebo na faře. Při zápisu se skládá poplatek 100,- Kč.

Všichni jste srdečně zváni, členové i nečlenové farního společenství.

Těšíme se na vaši účast a na společné zážitky z této návštěvy.

Za všechny

staršovstvo sboru ČCE

Zádveřice-Raková

Web © CCE Zádveřice. Všechna práva vyhrazena.& www.editorweb.cz