Milé sestry, milí bratři, vážení spoluobčané,

dne 12. března 2020 byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření.

Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.

Doporučení synodní rady ČCE je odvolat veškerá pravidelná shromáždění ve všech sborech i kazatelských stanicích.

Z výše uvedených důvodů jsou v našem sboru až do odvolání zrušeny výroční sborové shromáždění i pravidelné nedělní bohoslužby.

Podle dostupných informací k dnešnímu dni se mohou konat pouze případné pohřby.

O změně situace Vás budeme informovat.

Pokoj Boží všem

Zádveřice 12. 3. 2020                        Kurátor Ludvík Pastyřík