Českobratrská církev evangelická v Zádveřicích - Rakové

Pondělí, 15. 07. 2019
A+ A A-

Historie ČCE Zádveřice - Raková

Historie sboru sahá až k roku 1777, kdy se Zádveřice za falešného tolerančního patentu přihlásily jako první na Valašsku k víře svých otců. V roce 1782 si Zádveřičtí povolali ze Slovenska evangelického kazatele, postavili dřevěnou modlitebnu, faru a školu. O tři léta později přestoupila větší část sboru od luterství ke kalvinismu a povolala si reformovaného kazatele. Na místě dřevěného kostelíku si evangelíci postavili  kamenný kostel, který otevřeli v r. 1811. Po ničivém požáru kostel vyhořel a na jeho místě byl postaven v roce 1860 - 1869 kostel v nynější podobě. Věž skrývá tři dosud sloužící zvony s pohnutou historií popsanou na tabulích ve vstupním prostoru. Ve svém souboru jsou to patrně nejstarší zvony v celé evangelické církvi.Po 1. světové válce se misijní činností osamostatnily dva sbory: Uherské Hradiště v r. 1922 a Zlín v r. 1929. Území sboru je od té doby poměrně soustředěné, náleží k němu deset okolních obcí.Ve sboru se konají nedělní a sváteční bohoslužby, bohoslužby pro děti, biblické hodiny, vyučuje se náboženství ve školách i na faře, cvičí se sborový zpěv, pořádají se koncerty a jiná příležitostná shromáždění p o členu sboru i veřejnost.

 

Zádveřický kostel , který svým umístěním vytváří dominantu obce, patří Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické. Byl vystavěn v letech 1860 - 1869 na místě shořelého kameného kostela z roku 1811. Ten nahradil do té doby stojící dřevěnou modlitebnu, kterou si místní evangelíci postavili krátce po založení sboru v roce 1782. Ke své víře se ovšem zádveřičtí přihlásili už v roce 1777 za falešného tolerančního patentu. Prvního kazatele - Matěje Bystrického - si pak povolali ze Slovenska. Od doby působení reformovaného kazatele Jana Šimona se sbor dosud hlásí k tradici helvetského vyznání. Misijní činností ze Zádveřic se po 1. světové válce osamostatnily sbory v Uherském Hradišti a ve Zlíně. K historickým zajímavostem patří unikátní záchrana dvou zvonů konfiskovaných v roce 1917, dnes památných a dosud sloužících. Sbor má dnes 756 členů, z nichž více než polovina žije v Zádveřicích, menší část v Rakové, Lípě, Želechovicích, Slušovicích, Klečůvce, Hvozdné a dalších blízkých vesnicích.


Bohoslužby začínají každou neděli v 8:45 hdin v kostele. První neděli v měsíci jsou bohoslužby v obci Lípa nad Dřevnicí v místnosti Obecního úřadu v 10:00 hod a třetí neděli v měsíci na Rakové v prostorách hasičské zbrojnice v 10:hod. K bohoslužbám tradičně patří i biblická škola, tzv. nedělní škola pro děti.


V týdnu se ve škole scházejí děti na hodinu náboženství každou středu v 14 hodin.  Biblická hodina pro dospělé také ve středu v 17 hodin rovněž na vikárce.
V prostorách sborového domu - vikárky je instalována stálá výstava o vystěhovalectví ze Zádveřic a okolí, která v panelech mapuje historii vystěhovalectví v 19 a 20 století do Ameriky. Zájemci o tuto výstavu ji mohou shlédnout po dohodě s kanceláří obecního nebo farního úřadu.

 

 

TPL_GK_LANG_LOGIN

Můžete se přihlásit, nebo