Českobratrská církev evangelická v Zádveřicích - Rakové

Pondělí, 15. 07. 2019
12-01-2009

Na prahu nového roku

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Matouš 6,19;25;31;

 "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde  je neničí mol a rez a kde je  zloději nevykopávají a nekradou.

 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co si budete oblékat. Váš nebeský otec přesně ví, že to všechno potřebujete.Hledejte především boží království a vše ostatní vám bude přidáno "

 Bohoslužby

  Nový rok1.ledna 2009

  Kázání

 Jsme na prahu nového roku. Slušela by nám slavnostní řeč, veliká očekávání. Ale naše současná doba prý toho moc nenabízí. Všude je slyšet o ekonomice. O úsporách, další lidé jsou bez práce. Někteří říkají:" Dobře už bylo." Co na to čtení určené k bohoslužbám na Nový rok v Matoušově sepsání? Na pozadí ekonomických starostí současnosti se oddíl Matoušova evangelia může zdát kontraverzní, až necitlivý k starostem moderní doby, lidí bez ekonomického zabezpečení.Vždy? člověku na první pohled jde nejvíce právě o věci ekonomické. Ty nás ovlivňují a formují nejvíce. Ale i pisateli jde o přístup k životu, který je v ohrožení.

  Situace prvotních sborů nebyla jednoduchá, tvořili ji především lidé z nižších vrstevspolečnosti, nemajetní, lidé na jejím okraji. Apel pisatele míří logicky právě k obavám o jejich živobytí. Ptám se: „Je vůbec možné uvažovat jinak, než se starostí o své zajištění? Uvidíme, co na to náš text.Musím předem říci, že pod vlivem krachu mnoha finančních ústavů na slovech o rzi, která zásoby, prostředky ničí, přece něco je. Ale na druhou stranu si nemyslím, že krach domácího rozpočtu přivede sám o sobě někoho k bohu, k úvaze, že je lépe dát se, jak se říká, na víru. K tomu je potřeba více. Moci ducha svatého, který obnaží lidskou mysl a přivede k odkazu právě prošlých vánoc. Odkazu nového života, života božího Syna v Ježíši Kristu. Slova: "Což není život víc, než pokrm. A tělo víc než oděv", míří do hlubších pater naší existence. Ke kořenům lidství. Podívejme se třeba do minulosti. Tehdy bylo mnohem těžší získávat i zcela základní potřeby k životu. A přece byl život lidí mnohem více svázán s duchovními kořeny a tradicemi. Ta věta také říká: Život o který se nejvíce staráme , není tou starostí zcela zajištěn a naplněn. To další přece také potřebujeme. Odtud vede cesta k obživě. Bez vnitřního přesvědčení, že obživa je darem, že jsme denně obdarováni boží milostí, je vše ostatní ohroženo. Proto Ježíš dává nově vznikajícímu společenství jiný pohled na tyto základní věci člověka. Uvádí příklady z přírody, která není schopna sama od sebe něco vytvořit, je vydána koloběhu a rytmu života, a přece Bůh na své stvoření hledí, má o něj starost. A o koruně stvoření, jak nás lidi bible nazývá, to platí dvojnásob. Hospodin se zajímá o naše potřeby. A to je šance ke zklidnění. Bez důvěry v Boha to je však mnohem těžší. Nelze zastírat, že pisatel se obrací k těm, kteří už ve společenství církve jsou a hlásí se k ní. I oni, stejně jako my, se s ekonomickými poměry museli vyrovnávat. Ale slovo nemějte starost vychází z předpokladu, že za vším a ve všem jsou stopy Ježíšovy. Je nám nabídnuta jeho pomoc v přístupu k tíživým situacím. Věřit slovu nemějte starost, znamená vědět, že na vše nejsem sám, že vše nemám ve své moci, ale že to sdílí se mnou někdo jiný, totiž Bůh sám. Nemusím mít starost, že neobstojím. To vše jsou důležité znaky vnitřní síly, motivy k nové práci, novému začátku, k aktivitě, když se nedaří, nebo když je potřeba zvednout hlavu. Když mnoho z těch pomíjejících hodnot, vskutku pominulo.

 Tehdy se tato životní praxe už mnohým velmi osvědčila. Takový přístup pomáhá nově vznkající církvi. K tomu vědomí, že nebeský otec ví, co všechno potřebujeme. Nezvedám stavidla lhostejnosti, nezájmu, nestraním pasivnímu přístupu k životu. Naopak, Matoušovo sepsání a nejen ono nás vede k aktivitám, na které bez boží pomoci nedosáhneme. Jsou to aktivity v první řadě duchovní, jak napovídá text: „Hledejte především jeho království a spravedlnost." Nejdříve je potřeba hledat věci v boží moci. Jen tak postoupíme dál. Její průlom do života vlastního i lidí kolem nás, to je jediná terapie proti depresím z úpadku a nejen ekonomického. Proti důsledkům krize, která nepostihla předně ekonomiku, ale už mnohem dříve celou moderní společnost. Mám na mysli ztrátu hledačství a touhy po věcech duchovních v Kristu. Odtud je jen malý kousek k každodenním aktivitám a potřebám. K dnešku, k této chvíli. K nim směřují slova:“Vše ostatní vám bude přidáno." Kdo přijímá, vše jako boží dar, dochází účasti na božím království a spravedlnosti. Otevírá dveře vnitřnímu klidu pro sebe i pro druhé. Posiluje prožitek přítomné chvíle. Přehnaná starost o zítřek ztrácí svou tíseň. Život neproletí mezi prsty, jak říkáme, tak snadno. Někdy si tuto věci uvědomíme až na sklonku života. Evangelium nám však dnešním slovem nabízí tuto skutečnost v každém období žívota, přesvědčení, že každý den dostáváme novou příležitost, a že přehnaná starost o zítřek není na místě. Pro začátek nového roku, docela příjemné zjištění, co říkáte ?

TPL_GK_LANG_LOGIN

Můžete se přihlásit, nebo